Het centrale parc d’Epinal wordt gekaderd door een nieuw stadhuis dat zich netjes inpast in de historische context. De oude stadsomwalling krijgt opnieuw betekenis in het park en in de stad. 

Locatie 
Gembloux, (BE)

Jaar
2009

Type
Architecrtuur
Landschap

Programma 
Gemeentehuis
Stadspark

Oppervlakte
Totaal (incl. parking + supermarket) 11050m2
Gemeentehuis 4800m2

Status
Prijsvraaginzending (Europan 10)

 

 

 

 

Situatie

De wens om het historische centrum van Gembloux te renoveren, met in het bijzonder het parc d’Epinal, valt samen met de wens voor een nieuw administratief centrum voor de stad. Dit is noodzakelijk omdat vandaag de dag haar functies zijn verspreidt over verschillende locaties in de stad en omdat er een bevolkingstoename wordt voorzien in de komende 15 jaar. Het project omhelst naast een nieuw administratief centrum -maison de ville- de renovatie van het stadspark, een supermarkt en een parking voor 130 auto’s. 

Zoals in zoveel historische Europese steden is het centrum van Gembloux vol met gebouwfragmenten van lang vervlogen tijden. Vreemd genoeg zijn misschien wel de interessante van deze oude gebouwfragmenten in slechte staat en vallen ze niet op in de hedendaagse stad. Om deze, voornamelijk middeleeuwse gebouwfragmenten, weer een waardig deel van het Gembloux van vandaag te laten uitmaken is het doel van dit ontwerpvoorstel niet enkel preservatie, maar eerder een re-activatie van de historische gebouwfragmenten die in het park aanwezig zijn. Hiermee wordt bedoeld dat ze worden opgenomen in het hedendaagse stedelijke weefsel van Gembloux waardoor ze weer kunnen worden beleefd in de dagdagelijkse belevenis van de stad. 

Situatie

Re-activatie

Met re-activatie wordt bedoeld dat de bestaande historisch funderingen, deels letterlijk, als uitgangspositie worden genomen om de nieuwe gebouwen en het parkontwerp op te baseren. Er wordt niet gezocht naar het historiserend kopiëren van het bestaande, of naar een contrasteren met het bestaande, maar er wordt gezocht naar symbiose tussen beide waarin de oude stadsstructuren weer zichtbaar worden in een spel tussen oud en nieuw. 

 

Parc d’Epinal

Het park neemt een centrale rol in de informele routes doorheen het oude centrum van Gembloux die de ‘verborgen’ historische plekken van de stad met elkaar verbindt. Doorheen het park lopen verschillende routes langs en over de oude stadsomwalling waardoor deze een prominente rol gaan spelen in de beleving van het park en het centrum van de stad. 

 

Maison de ville

Het stadhuis bekleedt een dubbele functie. Aan de ene kant is dit het huis van de stad, en moet deze zodanig open en uitnodigend zijn voor al haar bewoners. Hiernaast representeert het stadhuis ook een meer formele en representatieve functie, hier zetelt het bestuur van de stad. Het gebouw is zodoende, door haar relatie met het park, haar semi-transparante materialisatie en haar organisatie rondom de publiek toegankelijke patio’s, open en uitnodigend ontworpen. Tegelijkertijd gaat het dan weer een monumentale symmetrie aan met de oude Château de Bailli, waarmee juist een meer formele houding wordt aangenomen. 

Het stadhuis past zich in het stedelijk weefsel en vormt het kader van het Parc d’Epinal.

 

Lagen

Het project bestaat uit een aantal lagen. De bestaande overblijfselen van de oude stadsomwalling worden versterkt en aangevuld met betonnen keermuren die zorgen dat de randen van het park toegankelijk worden. Hierdoor ontstaat een park met interessante routes aan de randen en door het park heen. Het stadhuis wordt aan de rand van het park geplaatst waar deze de ruimte begeleidt vanaf de bovengelegen weg, langs de Château de Bailli naar het lager gelegen historisch centrum. 

 

Entree van het gemeentehuis
masterplan centrum Gembloux

 

 

De randen van het park worden gevormd door de oude stadswallen. Vandaag zijn deze zones begroeid en onbegaanbaar. Deze worden landschappelijk in het park geïntegreerd zodat een relatie wordt gelegd tussen het park en de omliggende straten.

 

De gevel is opgebouwd uit geperforeerde staalplaten met hierin raamopeningen. Deze gevel geeft het gebouw haar sculpturale karakter terwijl ze fungeert als zonnescherm. In de avond ontstaat een atractief schouwspel van beweging achter de oplichtende gevel. 

Terreinsnede AA’
Terreinsnede BB’
Vloerplannen