De renovatie van de gevel van een appartementsgebouw geeft aanleiding de deze te verrijken met ruime balkons en grote raampartijen die de appartmenten een modern en luchtig elan geven. 

Locatie 
Rotterdam (NL)

Jaar
2012

Type
Architectuur
Renovatie

Programma 
Residentieel

Oppervlakte
2.500m2

Status
Prijsvraaginzending

Samenwerking
Karho Yeung

 

 

 
 

De opgave

De Princes Margrietflat is een typische galerijflat uit de jaren ’70 die met haar rationele en lichte opbouw veel kwaliteiten heeft, maar die haar imago niet mee heeft. Woonstad Rotterdam heeft de ambitie om één gevel aan te pakken om hiermee het gehele gebouw een positieve facelift te geven, zodat deze weer vele jaren mee kan.  

Balkon/ Achtertuin

Er is gekozen om de balkons over de gehele gevel te plaatsen, anders dan om deze ‘om de 6 meter’ te plaatsen, zoals werd voorgesteld. Hierdoor kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om extra buitenruimte te creëren voor relatief weinig extra materiaal en bouwkosten. De ruime balkons zijn deels verhard en deels uitgevoerd als groendak, als het ware het een achtertuintje betreft van een woning, op niveau weliswaar. 

De ‘om-en-om’ vloerafwerking van steen en vegetatie volgt het ritme van de appartementen, waarbij de vegetatie zich altijd op de grens bevindt tussen twee achtertuintjes. Hierdoor worden op een natuurlijke en informele wijze de privé buitenruimten van elkaar gescheiden.

Een relatief eenvoudige ingreep vergroot de ruimtelijke kwaliteit van de appartementen enorm.

Orthogonaal/ Diagonaal

Het bestaande ritmische spel van horizontale en verticale lijnen, zo typerend voor het gebouw en de omgeving Prinsenland, vormt het uitgangspunt van het ontwerp. De noodzakelijke constructie voor de verticale krachtenafdracht wordt gevormd door kolommen die aan de binnen- en buitenzijde van de balkons zijn geplaatst. Doordat de kolommen aan de buitenzijde een halve beukmaat verspringen ten opzichte van de kolommen aan de binnenzijde van de balkons ontstaat er een stabiele constructie die gebaseerd is op diagonalen. Hierdoor zijn er geen extra windverbanden noodzakelijk. 

De constructieve diagonalen vormen tevens een helder en onderscheidend systeem waarop de ruimtelijke organisatie en de architectonische expressie is gebaseerd. Driehoekige prefab elementen met verschillende kleurtonen aan de onderzijden accentueren deze diagonale lijnen. 

De nieuwe situatie van de gevel

Structuur/ Natuur

De 2,5m diepe balkons vormen een zonwering voor de appartementen waardoor deze in de zomerperioden relatief koel blijven. Geïntegreerde zonwering aan de buitenzijde van de balkons zorgen er tevens voor dat ook de achtertuintjes zelf in de zomer schaduwrijk kunnen zijn.

Het opgevangen regenwater wordt via een geïntegreerd hemelwater afvoersysteem naar een ondergronds waterbassin geleid, welke vervolgens voor het ‘grijswater’ circuit  kan worden gebruikt. 

Een integraal ontworpen structuur van lichte kolommen en liggers, samen met de prefab vloerelementen zorgen ervoor dat er een duurzaam en demontabele oplossing is gevonden voor de Prinses Margrietflat.

 

Princes Margrietflat
De bestaande gevel wordt verwijderd en zal vervangen worden door een nieuwe transparante glasgevel die voldoet aan de huidige bouwfysische eisen. 

 

 

Constructie
De constructie met diagonalen zorgt voor een op zichzelf stabiel geheel. Door de vloervelden over de gehele façade te plaatsen wordt er veel buitenruimte gecreëerd. 

 

 

Variatie en schaal
Met het introduceren van keurtonen in het plafond ontstaat er een gevarieerd en ritmisch spel dat een verlevendiging is van de gevel. 

 

 

Duurzaamheid
Passieve systemen zoals zonwering en het herbruik van regenwater, tezamen met een demontabele en herbruikbare structuur, maken van deze ingreep een duurzame ingreep. Hiernaast zal het hemelwater wordt opgevangen voor herbruik. 

 

 

Vloerelementen
De balkons zijn opgebouwd uit twee verschillende type prefab elementen. Zoals in een ‘doorsnee’ achtertuin bestaan ook deze balkons uit delen vegetatie en delen verharding. 

 

 

Ruimtelijkheid balkon
De centrale plaatsing van de kolommen creëert tegelijkertijd een intimiteit als een openheid in de buitenruimte. 

Plattegronden
Doorsnede en aanzicht