Door enkele ingrepen in het historische landschap en de oude loods worden bezoekers uitgenodigd deze intensiever te gebruiken zonder aan de hedendaagse ontspannen sfeer teniet te doen.  

Locatie 
Vijfhuizen (NL)

Jaar
2010

Type
Architectuur
Landschap
Restauratie

Programma 
Expositieruimte
Informatiepunt
Café

Oppervlakte
650 m2

Status
Prijsvraaginzending 

Samenwerking
Karho Yeung

 

 

 

 
 

De opgave

Het Kunstfort in een unieke plek waar de geschiedenis, cultuur en natuur elkaar ontmoeten op een ongedwongen manier. Nu wordt de vraag gesteld om van de zogenaamde Genieloods, een oude munitie loods in lichte stalen structuur die bij de verdedigingswerken staat, om te vormen tot expositie ruimte met een informatiepunt waar ook iets gedronken kan worden. Het moet een duidelijk inkomgebouw worden waar bezoekers terecht kunnen wanneer ze de site komen bezoeken. Deze site behelst een cultuur landschap waarbij de dijken, het fort en de loods samen een historisch geheel vormen. 

Ontwerp

Het voorstel behelst de transformatie van de oude loods tot een expositieruimte, de bouw van een nieuw entreepaviljoen met hierin de informatie desk en een café, en de aanleg van landschappelijke elementen die een routing creëren doorheen de historische context van het park. Voor de verschillende ingrepen geldt dat de ontspannen sfeer van vandaag de dag wordt behouden, maar dat er toch een zekere duidelijkheid en leesbaarheid voor de bezoekers wordt gecreëerd.  

Situatie
Entreepaviljoen
Trappen op de dijk
Entree tot de site
Kanonbaan
Uitkijkplatform op het landschap

 

Entreepaviljoen

In het verlengde van de Genieloods wordt een nieuw entreepaviljoen geplaatst. Dit betonnen gebouwtje staat net iets los van de loods maar  heeft dezelfde dwarsdoorsneden. Het vormt een onmiskenbare link tussen de Genieloods en het (betonnen) fort dat zich op het eiland bevindt. De ontkoppeling van de nieuwe functies (met hun technische eisen) is gedaan om zodoende de beschermde Genieloods zo veel mogelijk te ontzien. De inkom tot zowel de Genieloods als tot de entreepaviljoen bevinden zich beide in de ruimte tussen beide gebouwen zodat een werknemer het volledige overzicht heeft. Van hieruit loopt een pad op de dijk vanwaar het fort te bereiken is. Het nieuwe volume is geplaatst zodat deze vanaf de straat prominent in het zicht is, waardoor duidelijk is voor de bezoekers waar ze moeten zijn. 

Aanzicht
Plan eerste verdieping en plan gelijkvloers
Langsdoorsnede
De gebouwen gezien vanaf de dijk met het grote venster van het café dat uitziet over het fort.
Het café met groot venster dat uitziet over het fort.

Genieloods

Het karakter van dit gebouw is niet enkel de eenvoudige vorm, maar ook de slanke stalen structuur met de gevel van dunne stalen golfplaten. Ondanks de schoonheid van dit gebouw voldoet dit totaal niet aan de (klimatologische) eisen van een expositieruimte. In de winter is het veel te koud terwijl het in de zomer veel te warm is. 

Om het karakter van het gebouw te behouden, maar deze toch ook geschikt te maken voor expositieruimtes, stellen wij een nieuw volume voor dat in het bestaande gebouw wordt geplaatst. Dit houten volume wordt op de balkstructuur geplaatst op de eerste verdieping zodat hier een continue expositieruimte ontstaat. Op enkele punten komt dit volume tot op de grond, steeds met respect voor de bestaande structuur, waarbij de verticale circulatie wordt opgelost en een dubbelhoge expositieruimte ontstaat. Het gelijkvloers van de Genieloods wordt ervaren als de historische situatie van een stalen structuur met stalen golfplaten gevelbekleding met in deze ruimte een houten volume geplaatst. Op het gelijkvloers is ruimte voor expositieruimte van de minder kwetsbare kunstwerken. Als het ware een beeldentuin. 

Het gelijkvloers van de Genieloods met de bestaande stalen structuur met nieuwe houten volumes
De verdieping van de Genieloods met de expositieruimte
Programma
Nieuwe elementen in de bestaande structuur
Gevelopbouw betonnen nieuwbouw
Gevelopbouw houten volumes