Een attractief spel van circulaire plateaus verbindt de centrale Mall van downtown Cleveland met de waterkant. 

Een luifel verbindt de belangrijkste zones van de transporthub met elkaar en creëert een welkom gebaar vanaf de hoger gelegen Mall.

 

Locatie
Cleveland, Ohio (VS)

Jaar
2010

Type
Infrastructuur
Landschap

Programma
Treinterminal
Busterminal
Parking
Landschapspark

Oppervlakte
9ha

Status
Prijsvraaginzending
2e prijs

 

 

 

 

 
 

In downtown Cleveland, centraal tussen de Mall, het monumentale centrum en de waterkade, zal een transporthub het centrum van de stad verbinden met de ‘greater Cleveland area’. Deze transporthub is reeds voorgesteld in door Daniel H. Burnham in zijn plannen voor Clevelend in de 19e eeuw. Vandaag de dag vormt de zware infrastructuur die de mall van de waterkade scheidt een extra barrière die een directe relatie in de weg staat.

Vogelvluchtperspectief met zicht op de ‘Mall’, de transporthub en de waterkant.
Situatie

 

Verkeersstromen

Er zijn twee conflicterende bewegingsstromen die over de site lopen. De ene zijn de ‘zachte verkeer-stromen’ van de voetgangers en de fietsers die tussen de Mall en de waterkant bewegen in zuidoost/ noordwestelijke richting. De andere zijn de ‘harde verkeersstromen’ van treinen en auto’s die een belangrijke verkeersader vormen in zuidwestelijke/ noordoostelijke richting. 

Een grote ‘arena’ vormt de centrale ruimte waar het komen en gaan van de treinen voor het schouwspel zorgt.

 

Nieuwe natuur

De grootschalige infrastructurele gebieden zijn in de stad de enige overgebleven werkelijk ‘natuurlijke gebieden’ waar die volledig worden gevormd door de natuurlijke efficiëntie en beweging, die hier de menselijke wil tot schoonheid en controle overklast. Deze gebieden hebben hun eigen schoonheid en zijn misschien wel zo aantrekkelijk juist omdat ze hard en moeilijk te vatten zijn.

Natuurlijke infrastructuren

 

Stepping stones

Om de ‘zachte’ stromen van de voetgangers en de fietsers de verkeersader van snelwegen en spoorbanen te laten oversteken wordt een interventie voorgesteld gebaseerd op een tactiek van ‘stepping stones’. Het gebouw wordt feitelijk vormgegeven als een schakeling van circulaire gebouwen (stenen) die de rivier van de infrastructuur oversteken. Drie kwaliteiten van deze metafoor zijn belangrijk. Ten eerste zijn de gebouwen geplaatst als een schakeling ‘stenen’ in de harde infrastructurele ruimte. Hiermee wordt bewust deze infrastructuur niet volledig uit het zicht ontnomen en blijft deze imposante stedelijke ruimte aanwezig als een spektakel in de stad die bij het passeren steeds ervaren wordt. De relatie tussen de verschillende schalen (snelweg, trein, voetgangers) die in de stad te vinden zijn worden met elkaar in contact gebracht waardoor de stad als dynamische samenkomst van activiteiten wordt benadrukt. Ten tweede organiseert het circulaire patroon de verschillende onderdelen van de hub op een overzichtelijke manier. Ten derde creëert de aaneenschakeling van de circulaire gebouwen een organisch en dynamische routing, die voor een gevarieerde en rijke ervaring zorgt wanneer men hier overheen beweegt van en naar de waterkade. 

Stepping stones zijn een leuke en uitdagende manier om de ongecontroleerde natuur over te steken. Het zorgt voor een veilige manier van oversteken zonder dat het gevaar wordt ontkend. Hiermee wordt een perfecte compromis gesloten tussen de artificiële ‘city beautiful’ van downtown Cleveland en de ‘beautiful infrastructure’ van de grootschalige verkeersstromen. 

 

Vanaf de snelweg en de watertkant gezien leest men het gebouw als een hangend structuur in de grootschalige infrastructurele ruimte.

 

Circulair patroon

Het grid mag dan wel geen Amerikaanse uitvinding zijn, maar de Amerikanen hebben het in ieder geval wel wereldbekend gemaakt. Het vormt een informeel en gemakkelijke manier om ruimte en programma te organiseren. Nu brengt het circulaire patroon dat door de ‘stepping stones’ wordt gevormd een in-formeel patroon met dezelfde organisatorische eigenschappen als het grid, terwijl een ontspannen en organische ruimte wordt gecreëerd. 

 

Vloeiende routes

Het circulaire patroon leidt tot vloeiende en lichtjes gearticuleerde bewegingen in een landschap van attractieve mogelijkheden. In de circulaire ‘arena’s’ treden de nieuwste infrastructurele voorstellingen op, gecomponeerd door snelheid en technologie. Het feitelijke oversteken van de Mall naar de waterkade wordt een doel op zichtzelf, het wordt leuk. 

organigram en routes
Grondplan niveau park
Grondplan niveau entreehal