Een nieuw metrostation onder een kruispunt in een buitenwijk van Sofia is opgevat als een ondergronds tunnelstelsel die vanaf de platformen als zodanig leesbaar zijn waardoor de doorgangs onzichtbare ondergrondse infrastructuren nu eens wel zichtbaar zijn. 

Locatie 
Sofia (BG)

Jaar
2011

Type
Architectuur
Infrastructuur

Programma 
Metrostation

Oppervlakte

Status
Prijsvraaginzending 

 
 
 
Opgave

Een nieuw stedenbouwkundig plan zal de noordelijke en zuidelijke delen van de residentiële wijk Druzhba met elkaar verbinden. Deze centrale locatie heeft een grote potentie om Druzhba’s dynamische hart te gaan vormen. Naast het verbinden van de beide delen van de wijk komt hier namelijk een metrostation die deze wijk met de rest van de stad zal verbinden.

Situatieplan

 

Tunnels

Het metrostation bevindt zich juist op een kruispunt van twee straten. Het metrostation is opgevat als een ondergrondse voortzetting van deze twee straten als twee tunnels die elkaar kruizen ter plaatse van het station. Aan deze tunnels bevinden zich de verschillende functies zoals de ticketbalie. Daar waar deze tunnels boven komen vormen luifels duidelijk herkenbare gebaren in de stedelijke ruimte. Vanaf de platformen lezen de tunnels als doorgaande kokers die door de over de platformen lopen. Ze zijn de zichtbare elementen van de ondergrondse infrastructuur die het metrostation is. 

De platformen met de tunnels die als sculpturale infrastructuren door de ruimte lopen
Plannen verdieping 1 en 2
Doorsneden