Kleurrijk gemarkeerde speelzones liggen verspreid door de stad en vormen informele en onverwachte speelmomenten die de straten verlevendigen. 

Locatie 
Rotterdam (NL)

Jaar
2010

Type
Landschap

Programma 
Speelvoorzieningen

Oppervlakte

Status
Prijsvraaginzending 

Samenwerking
Karho Yeung

 

 

 

Opgave

De showroom MaMA, dat gevestigd is in het centrum van Rotterdam, is op zoek naar ideeën met als uitgangspunt ‘reclaiming the street’. Hoe kan ontwerp bijdragen aan de positieve toe-eigening van de straten door skaters en de ‘spelende mens’? De skateboard cultuur wordt hierbij gezien als instrument om de publieke ruimte te verlevendigen en hiermee te verbeteren. 

Spel

We zijn vertrokken vanuit de overtuiging dat de openbare ruimte vele kwaliteiten bezit die ideaal zijn om te gebruiken in een parcours voor skating. Misschien moet er anders naar de publieke ruimte worden gekeken en moeten stedelijke elementen en ruimten, als het ware als objets trouvés in een museum, anders worden geframed waardoor deze een speelvolle betekenis krijgen in de stad. De stad als speelveld.   

We hebben het leven als spel willen zien, waar de straat de sportvloer is en de straatmarkering als diagrammen de speelvelden definiëren. Dit  zou alle gebruikers van de straat spelers maken en de stad een sportveld waarin iedereen zowel toeschouwer als actief deelnemer is… Dit is volgens ons geen droombeeld, maar slechts een kwestie van perceptie. De analogie tussen het sportveld en de straat wordt namelijk reeds duidelijk wanneer we kijken naar de belijningen van de wegen en de sportvloer, welke in beide gevallen tot doel hebben om de activiteiten te organiseren en de spelregels te verduidelijken.  

Ons voorstel is dan ook geen structurele ingreep in de stedelijke ruimte, maar een tactiek om de perceptie van de bestaande stedelijke ruimte te beïnvloeden, waardoor deze wordt verrijkt met de vrijheid en informaliteit van de skateboard cultuur en spel in het algemeen. 

Hiertoe worden in de stad verschillende territoria gedefinieerd door middel van opvallend gekleurde cirkels waarbinnen alle gebruikers als gelijke spelers worden beschouwd, de zogenaamde Skate& Play Outdoor Territories (SPOT). Om chaos te voorkomen tussen de verschillende gebruikers wordt door middel van markeringen hiërarchie aangebracht. Dit schept de noodzakelijke orde en maakt men bewust van elkaars aanwezigheid zonder harde grenzen te stellen.  De gehele SPOT met haar bestaande elementen als trappen, hoogteverschillen, e.d., tezamen met eventueel toegevoegde skateramps, wordt bedekt met een tapijt van polyester. Hierdoor ontstaat een geanimeerd landschap welke ideaal is voor skaten zonder de functionaliteit van de stedelijke ruimte negatief te beïnvloeden. Alle elementen blijven namelijk wat ze zijn, maar in een andere context. Een trap blijft een trap, maar ook een speel element, een weg blijft een weg, maar dan als zone gemarkeerd in de SPOT.

De aanwezigheid van skaters zal vervolgens als katalysator werken op de intensivering van de stedelijke dynamiek, ze zijn zogezegd de ‘eerste dansers op de dansvloer’.

Spot bij Beurs

 

Strategie

Bestaande locatie
In de stad worden nauwkeurig gekozen locaties aangewezen voor SPOT’s. Tijdens de selectieprocedure wordt gekeken naar de afstand tussen de verschillende SPOT’s, de reeds aanwezige ‘skate-bare’ objecten en de mogelijkheid om een extra gebruikerslaag toe te voegen.

 

Hellingen
Wanneer de locatie in bestaande toestand niet spannend genoeg is voor skating, zullen extra meer traditionele skate objecten worden toegevoegd. Deze zullen licht en gemakkelijk te vervaardingen zijn.

 

Tapijt
Het bedekken van de grond met een tapijt van polyester zorgt voor een perfecte ondergrond voor de skaters om hun truckjes te doen, daarnaast dient het als beschermlaag voor de onderliggende grondafwerking.  

 

Spelregels
Zoals bij sportvelden en straten zullen lijn-diagrammen velden creëren en routes definiëren. Hierdoor ontstaat een zekere orde en worden de verschillende gebruikersgroepen (automobilisten, fietsers, voetgangers, skaters) bewust van elkaars aanwezigheid. 

 

 

Bestaande locatie — Hellingen — Tapijt — Spelregels